PRİMER YUMURTALIK YETMEZLİĞİ OLAN KADINLARDA İNTRAOVARYAN PRP ENJEKSİYONUNUN YUMURTALIK REZERVİ VE IVF SONUÇLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

PRİMER YUMURTALIK YETMEZLİĞİ OLAN KADINLARDA İNTRAOVARYAN PRP ENJEKSİYONUNUN YUMURTALIK REZERVİ VE IVF SONUÇLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

PRİMER YUMURTALIK YETMEZLİĞİ OLAN KADINLARDA İNTRAOVARYAN PRP ENJEKSİYONUNUN YUMURTALIK REZERVİ VE IVF SONUÇLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİT-LAB PRP uygulanan 311 hasta üzerinde yapılan çalışmada, tedavi sonrasında %64,8’inde antral folikül sayısında artış gerçekleşmiştir ki bu hastaların %27,8’inde antral folokülü hiç yoktur. Hastalardan %26,4’ü ise embriyo geliştirmiştir. Bu hastalardan canlı embriyo geliştiren 82’si IVF tedavisine girerken diğer 25’i embriyolarını…