Effects of intraovarian injection of autologous platelet rich plasma on ovarian reserve and IVF outcome parameters in women with primary ovarian insufficiency

T-LAB PRP uygulanan 311 hasta üzerinde yapılan çalışmada, tedavi sonrasında %64,8’inde antral folikül sayısında artış gerçekleşmiştir ki bu hastaların %27,8’inde antral folokülü hiç yoktur. Hastalardan %26,4’ü ise embriyo geliştirmiştir. Bu hastalardan canlı embriyo geliştiren 82’si IVF tedavisine girerken diğer 25’i embriyolarını dondurmuştur. Sonuç olarak hastalardan 25’i sağlıklı doğum gerçekleştirmiştir.