Bioinspired Hydrogel Coating Based on Methacryloyl Gelatin Bioactivates Polypropylene Meshes for Abdominal Wall Repair

Bioinspired Hydrogel Coating Based on Methacryloyl Gelatin Bioactivates Polypropylene Meshes for Abdominal Wall Repair   Abstract: Considering the potential of hydrogels to mimic the cellular microenvironment, methacryloyl gelatin (GelMA) and methacryloyl mucin (MuMA) were selected and compared as bioinspired coatings for commercially available polypropylene (PP) meshes for ventral hernia repair. Thin, elastic hydrated hydrogel layers…

Photoactivated platelet rich plasma (PRP) based patient-specific bio-ink for cartilage tissue engineering

Photoactivated platelet rich plasma (PRP) based patient-specific bio-ink for cartilage tissue engineering   Abstract: Nowadays, scientists focus on the development of tissue-specific and personalized bio-ink that can be used in 3D bioprinting technologies. Platelet-rich plasma (PRP) is a person-specific source that is used as a therapeutic for the cure of cartilage damage because it offers…

Comparison of platelet counts in platelet-rich plasma (PRP) obtained by two methods from dogs)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi tarafından yapılan çalışmada köpeklerden alınan kan ile T-LAB PRP Kit ve Jel İçeren Diğer PRP Kit ürünü kıyaslanmıştır. 15 hayvan üzerinde yapılan çalışmada PRP konsantrasyonları karşılaştırıldığında; 15 sayımın 11’inde T-LAB PRP Kit daha iyi sonuç verirken sadece 4’ünde Diğer PRP Kit daha iyi sonuç vermiştir. Üstelik çalışmada T-LAB PRP Kit’in…

Effects of intraovarian injection of autologous platelet rich plasma on ovarian reserve and IVF outcome parameters in women with primary ovarian insufficiency

T-LAB PRP uygulanan 311 hasta üzerinde yapılan çalışmada, tedavi sonrasında %64,8’inde antral folikül sayısında artış gerçekleşmiştir ki bu hastaların %27,8’inde antral folokülü hiç yoktur. Hastalardan %26,4’ü ise embriyo geliştirmiştir. Bu hastalardan canlı embriyo geliştiren 82’si IVF tedavisine girerken diğer 25’i embriyolarını dondurmuştur. Sonuç olarak hastalardan 25’i sağlıklı doğum gerçekleştirmiştir.