Comparison of platelet counts in platelet-rich plasma (PRP) obtained by two methods from dogs)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi tarafından yapılan çalışmada köpeklerden alınan kan ile T-LAB PRP Kit ve Jel İçeren Diğer PRP Kit ürünü kıyaslanmıştır. 15 hayvan üzerinde yapılan çalışmada PRP konsantrasyonları karşılaştırıldığında; 15 sayımın 11’inde T-LAB PRP Kit daha iyi sonuç verirken sadece 4’ünde Diğer PRP Kit daha iyi sonuç vermiştir. Üstelik çalışmada T-LAB PRP Kit’in…