İngilizce / Türkçe

Tıbbi Cihazın Adı veya Ticari Adı

HYDROGEL Yara Pansumanı
HYDROGEL Yara Pansumanı ürünü farklı boyutlarda steril ve tek kullanımlık bir üründür.

HYDROGEL Yara Pansumanı 10x10 cm
HYDROGEL Yara Pansumanı 10x20 cm
HYDROGEL Yara Pansumanı 6x11 cm
HYDROGEL Yara Pansumanı 6x6 cm
HYDROGEL Yara Pansumanı 7,5cm ∅
HYDROGEL Yara Pansumanı Üst Yüz
HYDROGEL Yara Pansumanı Alt Yüz
HYDROGEL Yara Pansumanı Boyun
HYDROGEL Yara Pansumanı Ense

Üreticinin Adı ve Ticari Adresi

T-Biyoteknoloji Laboratuvar Estetik Medikal Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti.
Tahtalı Mh. Değirmen Yolu Sk. (460) No:10, 16280 Nilüfer/BURSA
Tel: 0224 246 8522
E-posta: info@tlab.com.tr

Ürünün Kullanım Amacı

HYRDOGEL Yara Pansumanı 1 ve 2inci derece yanıklar, yatak yaraları, dekübitüs ülser yaraları, kesi yaraları, güneş yanıkları, üstderi hasarı olan tüm spor sakatlıkları ve üstderi ve altderinin hasar gördüğü yüzeysel yaralanmalarda kullanılır.

Cihaz Açıklaması

HYDROGEL Yara Pansumanı, suda çözünmeyen ve şişme yoluyla sulu çözeltilerle etkileşime giren üç boyutlu çapraz bağlı hidrofilik polimer ağıdır. HYDROGEL Yara Pansumanı kuru bir yaraya nem sağlamak, yara iyileşmesini arttıran ve yara kurumasını önlemeye yardımcı olan nemli bir yara ortamını korumak ve devitalize dokuya nem sağlayarak kuru bir yaranın otolitik debridmanını teşvik etmek için formüle edilmiştir.

HYROGEL Yara Pansumanı;

 • Hava geçirir ancak bakterinin geçmesine izin vermez, böylece enfeksiyon riskini asgariye indirir.
 • Eksüda sıvısını emer, yara akıntısını, pıhtıları ve ölü dokuları giderir.
 • Yaraya yapışmaz, HYRDOGEL Yara Pansumanı pansumanının yenilenmesi acısızdır ve yarayı travmatize etmez.
 • Tümüyle şeffaftır, yaraya müdahale etmeden iyileşme süreci izlenebilir.
 • Aşırı büyük yara izlerinin oluşmasını engeller, pürüzsüz deri oluşumunu destekler.
 • Toksik veya alerjik değildir.

Kullanım Amacı

HYDROGEL Yara Pansumanı aşağıdaki yaralar için hedeflenmiştir:

 • Yanık yaraları
 • Trofik Ülser Yaraları
 • Yatak yaraları
 • Nemin uygun olduğu tüm cilt yaralanmaları
 • Radyasyon yanıkları

Kontrendikasyonlar

HYDROGEL Yara Pansumanı ağır eksüdalı yaralarda kullanım için kontrendikedir.

Olası Olumsuz Olaylar

Nadiren, yara sargısı kullanımı ile, çevredeki cildin tahriş (kızarıklık) veya maserasyon (beyazlatma) veya hiper granülasyon (yarada aşırı doku oluşumu) gelişebilir.

Pansuman Uygulaması

 1. Yarayı ve çevresindeki deriyi tesis politikasına uygun olarak temizleyin.
  Not: Enfeksiyon kontrollü için tesis rehberliğini takip ediniz.
 2. Paket uçlarını tutun ve ayırmak için çekin. Pansumanı plastik paketten çıkarın. Her iki tarafı da yaraya temas edebilir.
 3. Pansuman yarayı 1 cm geçerek kaplamalıdır.
 4. Şeffaf film, ada pansumanları, sarma gazlı bez, bantlar, gazlı bez ve ABD yastıkları ikincil pansuman olarak kullanılabilirler.

Pansumanın Kaldırılması

 1. Pansumanı gerekli oldukça değiştirin. HYDROGEL Yara Pansumanı 24 saat uygulanmış halde bırakılabilir. Değiştirme sıklığı yara tipi ve akıntı hacmi gibi etmenlere dayalıdır.
 2. Dikkatlice ikincil pansumanı çıkarın ve yerel usul ve esaslara göre imha edin.
 3. Yarayı steril salin solüsyonu veya yara temizleyici ile temizleyerek veya yumuşak şekilde yıkayarak ölü kalıntılardan temizleyin.
 4. Pansuman değiştirme zamanında, eğer pansuman yara yüzeyine yapışmış ise, yara temizleyici veya normal steril tuz solüsyonu ile doyurun ve pansumanın yumuşamasını sağladıktan sonra yavaşça kaldırın.
 5. Yaranın asgari etkilenmesi için pansumanın güç kullanılarak çıkarılmasından kaçının.

Saklama, Raf Ömrü ve Taşıma Bilgileri

 • HYDROGEL Yara Pansumanı steril bir cihazdır; paket açılmış veya zarar görmüş işe cihazı kullanmayın.
 • 30º C ve altındaki sıcaklıklarda saklayın.
 • Kuru ve serin yerde saklayın.
 • Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.
 • Ürünün son kullanma tarihi ürün etiketinde belirtilir.

Önlemler, Uyarılar, Alınacak Önlemler ve Sınırlamalar

 • Sadece haricen kullanılır.
 • Herhangi bir yararının tedavisi iyi belirlenmiş bir planın bir parçası olmalı ve bir sağlık bakımı uzmanının gözetiminde sürdürülmelidir.
 • Yara doldurucular veya kapatma pansumanları uygulamasından önce kanamalar kontrol altına alınmalıdır.
 • Yarayı enfeksiyon belirtileri açısından gözlemleyin. Aşağıdakilerden durumlardan biri görülür ise bir sağlık uzmanına danışın: ateş, artan ağrı, kızarıklık, kanama, şişme, olağandışı koku, artan drenaj veya bulutlu veya kötü drenaj.
 • Yara iyileşme belirtileri göstermeye başlamazsa veya başka beklenmedik semptomlar ortaya çıkarsa, bir sağlık uzmanına danışın.
 • Tek kullanımlıktır, bir kere açıldığında bu ürün, bulaşma ve enfeksiyon riski nedeniyle tekrardan kullanılmamalıdır.

Semboller ve Açıklamalar (Ürün Etiketi & Kullanım Kılavuzu)

Avrupa Tıbbi Cihaz Direktifi 93/42/AT 14 Haziran 1993
Onaylanmış Kuruluş: Szutest (2195)
blank
Üretici
blank
Üretim Tarihi
blank
Son Kullanma Tarihi
blank
Katalog Numarası
blank
Parti (Üretim) Kodu
blank
Irradyasyon Kullanarak Steril Edilmiştir
blank
Tekrar Steril Etmeyiniz
blank
Paket Hasarlı İse Kullanmayınız
blank
Direk Güneş Işığına Maruz Bırakmayınız
blank
Kuru Tutunuz
blank
Isı Aralığı
blank
Tek Kullanımlıktır
Dikkat
Dikkat
blank
Kullanım Talimatlarını Okuyunuz

IFU-AG4000.R01  |   Yayın Tarihi: 25/12/2020   |   Revizyon Tarihi: 22/04/2020