Angielski / Turecki / Hiszpański / Polskie

Spis treści:

 • Nazwa lub nazwa handlowa wyrobu medycznego,
 • Nazwa i adres producenta,
 • Wykaz zawartości produktu,
 • Przeznaczenie produktu,
 • Wydajność wyrobu przewidziana przez producenta,
 • Informacje dotyczące bezpieczeństwa klinicznego,
 • Informacje o ryzyku rezydualnym oraz informacje o możliwych skutkach ubocznych,
 • Profil użytkownika,
 • Procedura,
 • Przechowywanie, okres przydatności do użycia oraz informacje dotyczące obsługi,
 • Środki ostrożności; ostrzeżenia; środki, które należy podjąć oraz ograniczenia,
 • Możliwe działania niepożądane,
 • Wskazania i profil pacjenta oraz możliwe przeciwwskazania stosowania,
 • Symbole i wyjaśnienia.

Nazwa lub nazwa handlowa wyrobu medycznego

PRP SYRINGE
jest sterylnym, jednorazowym wyrobem medycznym.

Nazwa i adres producenta

T-Biyoteknoloji Laboratuvar Estetik Medikal Kozmetik San. Tic. Ltd. Sti.
Tahtali Mh. Degirmen Yolu (460) Sk. No:10 16280 Nilufer / Bursa / Turcja
Tel.: +90 224 246 8522
E-mail: info@tlab.com.tr

Wykaz zawartości produktu

 • 1 sztuka strzykawki PRP 10 ml
 • 1 sztuka zatyczki Luer
 • 1 sztuka adaptera Luer

Przeznaczenie wyrobu

Wyrób zaprojektowano w celu bezpiecznego i szybkiego przygotowania autologicznego osocza bogatopłytkowego (PRP) z małej próbki krwi w punktach opieki medycznej. PRP zostaje przygotowane przed miejscową aplikacją w obszar tkanki miękkiej lub tkanki twardej (w tym kości) zgodnie z wymogami klinicznymi. Sosowany jest w celu stymulacji oraz przyspieszenia czasu gojenia tkanek miękkich i twardych (w tym kości).

Przeznaczenia wyrobu przewidziane przez producenta

PRP (osocze bogatopłytkowe) jest stosowane od wielu lat w medycynie regeneracyjnej, umożliwiając leczenie komórkowe kości oraz odbudowę tkanek miękkich. Leczenie polega na wstrzyknięciu uzyskanego koncentratu płytek krwi w miejsce poddawane leczeniu u danego pacjenta.

W przypadku zabiegów z użyciem PRP bardzo ważna jest odpowiednia koncentracja płytek w uzyskanym preparacie. Krew pobierana od pacjenta jest odwirowywana w celu koncentracji płytek krwi (PRP). Zalecana siła odśrodkowa wirowania (G) dla uzyskania optymalnej ilości płytek krwi wynosi 1500 G, a czas wirowania to 4 minuty. System separacji krwi wykorzystuje siłę wirowania wpływającą na masę komórek. Rozdzielenie składników krwi następuje podczas wirowania, cięższe składniki krwi przemieszczają się z powodu siły grawitacji.

Po odwirowaniu Strzykawek PRP nie należy obracać ani wstrząsać, aby nie zmieszać powstałych warstw komórkowych. Pobierz 3-4 ml powstałego osocza z górnych warstw do innej strzykawki, aż do warstwy erytrocytów (krwinek czerwonych).

Next PRP to wygodny system strzykawek do pobrania krwi pełnej i przygotowania odpowiednio stężonego osocza bogatopłytkowego. Użycie Strzykawki PRP zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia powietrzem oraz eliminuje potrzebę stosowania jakichkolwiek innych probówek, tub lub pipet.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa klinicznego

Bezpieczeństwo i skuteczność tego wyrobu zostały udowodnione w raporcie analizy ryzyka i raporcie oceny klinicznej, dołączonych do dokumentacji technicznej strzykawki PRP.

Ryzyko rezydualne oraz możliwe skutki uboczne

Zgodnie z oceną ryzyka, zarządzania ryzykiem oraz procedurami raportowania ryzyka dla tego wyrobu, wykazano ,że produkt nie wykazuje ryzyka rezydualnego. W odniesieniu do zapisów Wymagań Zasadniczych 6, raport zarządzania ryzykiem wykazał, że nie wystąpiły żadne poważne skutki uboczne, a skuteczność produktu została zweryfikowana w raporcie z oceny klinicznej.

Profil użytkownika

Produkt ten powinien być używany przez lekarzy lub pracowników służby zdrowia działających pod nadzorem lekarza, posiadających odpowiednie przeszkolenie w zakresie korzystania z wyrobu.

Procedura

Aby uzyskać osocze bogatopłytkowe za pomocą strzykawki NEXT PRP, postępuj w następujący sposób.

 • Otwórz pudełko.
 • Otwórz sterylne opakowanie blistrowe.
 • Dołącz do strzykawki PRP igłę do wstrzyknięć podskórnych lub igłę motylkową.
 • Przygotuj rękę pacjenta do zabiegu pobrania krwi (zdezynfekuj skórę).
 • Zrób wkłucie dożylne.
 • Delikatnie pobierz 10 ml krwi (miejsce zaznaczone na Strzykawce PRP).
 • Zdejmij igłę ze Strzykawki PRP i zamknij ją przy użyciu zatyczki znajdującej się w opakowaniu.
 • Odkręć tłok strzykawki, a następnie przejdź do procesu wirowania.
  przygotuj przeciwwagę do wirowania.
 • Umieść Strzykawkę PRP w tubie wirówki tak, aby zatyczka strzykawki PRP znajdowała się na górze umieść przeciwwagę w przeciwległej tubie wirówki.
 • Ustaw parametry wirówki na 1500G i 4 minuty, a następnie rozpocznij proces wirowania.
 • Po odwirowaniu delikatnie wyjmij strzykawkę PRP z tuby, nie wstrząsaj nią ani nie odwracaj jej do góry nogami.
 • Przymocuj tłok
 • Odkręć zatyczkę Strzykawki PRP, a następnie podłącz
  złącze Luer do Strzykawki PRP, trzymając strzykawkę pionowo, do złącza Luer przykręć strzykawkę do zabiegu z końcówką typu Luer.
 • Naciśnij tłok Strzykawki PRP (w celu przeniesienia przygotowanej warstwy PRP ze Strzykawki PRP do strzykawki zabiegowej ) aż do osiągnięcia poziomu czerwonych krwinek.
 • Nie przenoś warstwy czerwonych krwinek.
 • PRP jest gotowe do wstrzyknięcia.

Przechowywanie, okres przydatności do użycia oraz informacje dotyczące obsługi

 • Strzykawka PRP została wysterylizowana tlenkiem etylenu.
 • Nie należy narażać jej na bezpośrednie działanie światła słonecznego.
 • Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
 • Nie używać, jeśli wewnętrzne sterylne opakowanie blistrowe jest uszkodzone lub otwarte.
 • Okres trwałości produktu wynosi 2 lata (24 miesiące). Data końca przydatności do użycia podana została na etykiecie produktu.
 • Przechowywać w temperaturze od 5° C do 30° C.

Środki ostrożności; ostrzeżenia; środki, które należy podjąć oraz ograniczenia

 • Należy stosować odpowiednie środki ostrożności, aby chronić się przed skaleczeniem igłami.
 • Podczas używania wirówki należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta.
 • Nie używać żadnego składnika tego zestawu, jeśli opakowanie jest uszkodzone.
 • Wyrób medyczny do jednorazowego użytku, nie nadaje się do ponownego użycia.
  Przed użyciem wyrobu użytkownik powinien dokładnie zapoznać się z instrukcją użycia (przygotowania) i procedurą zabiegową.
 • Pacjent powinien zostać poinformowany o ogólnym ryzyku związanym z leczeniem i możliwymi działaniami niepożądanymi.
 • Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania PRP u dzieci oraz kobiet w ciąży.
 • Nie wyrzucać wyrobu razem z niesegregowanymi odpadami komunalnymi.

Możliwe zdarzenia niepożądane

 • Uszkodzenie naczyń krwionośnych; pojawienie się krwiaka; opóźnione gojenie się ran i / lub infekcja związana z pobieraniem krwi,
 • Tymczasowe lub trwałe uszkodzenie nerwu, które może skutkować bólem lub drętwieniem,
 • Wczesne lub późne zakażenie pozabiegowe.

Wskazania i profil pacjenta

Osocze bogatopłytkowe jest techniką stosowaną autologicznie, dlatego też podawanie go pacjentom jest z natury bezpieczne i wolne od chorób zakaźnych, takich jak HIV, wirusowe zapalenie wątroby czy choroba Creutzfeldta-Jakoba.

Strzykawka PRP może być bezpiecznie i skutecznie stosowana u wszystkich pacjentów. Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania PRP u dzieci oraz kobiet w ciąży.

 • Users of the device as a treatment of alopecia areata
 • Users of the device as a treatment of fine& deep wrinkles
 • Users of the device as a treatment of soft tissue stimulation
 • Users of the device as a treatment of correction of hypertrophic & atrophic scar corrections
 • Users of the device as a treatment of face & neck revitalization
 • Users of the device as a treatment of joint pains (mostly knees with OA)
 • Users of the device as a treatment of rotator cuff injuries
 • Users of the device as a treatment of tennis elbow sufferings
 • Users of the device as a treatment of Chronic Plantar Fasciitis
 • Users of the device as a treatment of Scaphoid Fracture
 • Users of the device as a treatment of Chronic Patellar Tendinopathy
 • And several orthopedics similar failures.

Zaleca się stosowanie do:

 • leczenia łysienia plackowatego,
 • delikatnych i głębokich zmarszczek,
 • stymulacji tkanek miękkich,
 • korekcji blizn przerostowych i zanikowych,
 • rewitalizacji skóry twarzy i szyi,
 • leczenia bólów stawów (głównie choroby zwyrodnieniowej stawu kolanowego),
 • leczenia urazów pierścienia rotatorów,
 • leczenia tzw. łokcia tenisisty,
 • leczenia chronicznego zapalenia powięzi podeszwy,
 • leczenia złamań kości łódeczkowatej ,
 • leczenia przewlekłej tendinopatii więzadła rzepki oraz wielu podobnych schorzeń ortopedycznych.

Możliwe przeciwwskazania stosowania strzykawki PRP:

 • dysfunkcje płytek krwi,
 • krytyczna małopłytkowość,
 • hipofibrynogenemia,
 • niestabilność hemodynamiczna,
 • choroby autoimmunologiczne,
 • nowotwory złośliwe,
 • sepsa,
 • ostre i przewlekłe infekcje,
 • przewlekła choroba wątroby,
 • terapia antykoagulantami (np. terapia ASA),
 • ciąża (przy zastosowaniach kosmetycznych),
 • u noworodków.

Symbole i Wyjaśnienia (Etykieta produktu i IFU)

European Medical Devices Directive 93/42/EEC of 14 June 1993
Notified Body: Szutest (2195)

Jednostka notyfikowana

blank

Producent

blank

Numer katalogowy

blank

Numer partii

blank

Data przydatności do użycia

blank

Sterylizowane z zastosowaniem tlenku etylu

blank

Nie należy ponownie sterylizować

blank

Nie stosować w przyradku, gdy opakowanie jest uszkodzone

blank

Trzymać z daleka od promieniowania słonecznego

blank

Przechowywać w suchym miejscu

blank

Dopuszczalna temperatura

blank

Ni używać ponownie

blank

Zapoznaj się ze wskazówkami użytkwania

Elektronik IFU

Elektroniczna instrukcja użytkowania

Dikkat

Uwaga

IFU-N500.R02   |  Data sporządzenia: 08/10/2018   |  Data aktualizacji: 15/01/2019