Lipozomal Sıvı Ozon Nedir?

BİR DEVRİM

Geoxyn’in patentli üretim metodu, ozon ve ileri lipozom teknolojisini dünyada ilk kez birleştirdi. Ozonu yağ lipitlerine bağlayan bu teknoloji, yağ parçacıklarının büyüklüklerini 30-200nm arasına indirerek, hücre boyutundan çok daha küçük hale getirdi ve topikal kullanımda bile emilebilir olmasını sağladı.

Geoxyn’in nano boyuttaki ozon yüklü lipozomları, hücre duvarıyla birleşerek ozonun hücre içerisine daha kolay taşınmasını sağlar. Ayrıca yüksek dozdaki sıvı ozon, gaz ozona göre hem rejeneratif hem de antioksidan olarak çok daha etkilidir. Bu teknoloji dünyada ilk kez, ozonu gaz hali dışında sıvı hale getirmiş ve hücre içerisine girme etkisini lipozomal bir taşıyıcı kullanarak artırmıştır.

T-LAB Geoxyn
T-LAB Geoxyn

Lipozomal Sıvı Ozon Nedir?

BİR DEVRİM

Geoxyn’in patentli üretim metodu, ozon ve ileri lipozom teknolojisini dünyada ilk kez birleştirdi. Ozonu yağ lipitlerine bağlayan bu teknoloji, yağ parçacıklarının büyüklüklerini 30-200nm arasına indirerek, hücre boyutundan çok daha küçük hale getirdi ve topikal kullanımda bile emilebilir olmasını sağladı.

Geoxyn’in nano boyuttaki ozon yüklü lipozomları, hücre duvarıyla birleşerek ozonun hücre içerisine daha kolay taşınmasını sağlar. Ayrıca yüksek dozdaki sıvı ozon, gaz ozona göre hem rejeneratif hem de antioksidan olarak çok daha etkilidir. Bu teknoloji dünyada ilk kez, ozonu gaz hali dışında sıvı hale getirmiş ve hücre içerisine girme etkisini lipozomal bir taşıyıcı kullanarak artırmıştır.

O3
Lipozomun Hücreye Girişi
- Ozonun sıvı formu
- Zamana yayılmış uzun salınımlı etki
- Nano boyutu ile hücre içerisine taşınabilme

NEDEN

OZON?

ANTİOKSİDAN ETKİSİ

Ozon pozitif iyon yüklü yapısı sayesinde hücre içinde ve hücre çeperindeki serbest radikalleri tespit edip hedef odaklı etki göstermektedir. Lipozomlar ise hücre çeperi ile birleşme özellikleri sayesinde bu etkiyi çok daha üst seviyelere taşıyarak hücrenin sağlıklı beslenen bir hale gelmesine yardımcı olur, kolajen üretiminin artmasını destekler.

Antioksidan Etkisi

REJENERATİF ETKİ

Ozon hücre içerisine ulaştığında mitokondride enerjiye dönüşerek ATP sentezinin artmasında önemli bir rol oynar. Bu özelliği ile hücresel düzeyde iyileştirici ve gençleştirici bir etkiye sahiptir. Gaz ozonda bu etki her ne kadar mümkünse de gaz formundaki ozonun dolaşımdan hızla çıkması etkinliğini sınırlar. Oysa ki, Geoxyn’in yavaş salınımlı lipozomal ozon teknolojisi sayesinde hücresel düzeydeki gençleştirici etkisi uzun sürelidir.

Rejeneratif Etki

Geoxyn, size lipozomal ozonu hem saf hem de farklı formüllerde kokteyller olarak sunuyor.