fbpx
Blog

PRP ve Mezoterapi Arasındaki Önemli Farklılıklar

website_blog_sayfagorselleri_02

PRP ve Mezoterapi Arasındaki Önemli Farklılıklar

PRP ve Mezoterapi iki farklı konseptte cilt gençleştirme için kullanıla bilen yöntemlerdir. Mezoterapilerde dokuların ihtiyacı olan vitamin, aminoasit, mineral ve elektrolitler verilmektedir. Hali hazırda kullanılmakta olunan birçok mezoterapi ürünü olması sebebiyle kullanılacak olan mezoterapi ürünü uzman hekimler tarafından seçilmeli kullanılacak ürünün enjeksiyon standartlarına uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir. Bunlara ek olarak mezoterapi ürünleri birçok bileşen içerdiği için alerjik reaksiyonlara yatkın kişiler mezoterapi yaptırmadan önce kullanılan ürünlere alerjilerinin olup olmadığına dikkat etmelidirler. Öte yandan, PRP ise kişinin kendi kanı içerisinde bulunan rejeneratif etki yaratıp gençleşmeye yardımcı plateletlerin ayrıştırılıp cilde verilmesine dayanır. PRP steril bir şekilde uygulandığı sürece hastada herhangi bir yan etkiye sebep olmaz ve dokular kişinin kendi kanını tanıdığı için hastada herhangi bir alerjik reaksiyon olması beklenmez.

Etki mekanizmaları farklı olan bu iki yöntem etkileri açısından çoğu kez birbiri ile karşılaştırılır. Mezoterapi ürünlerinin çeşitliliği ve enjekte edilebilir ürünlerin göreceli olarak azlığı sebebi ile iki yöntemin karşılaştırılma çalışmaları azdır. PRP ise çok bilinen bir yöntem olup hakkında birçok makale yazılmıştır. Doğru PRP elde etmek için gerekli şartlar çok kez kontrol edilmiş oluşan PRP’nin etkileri üzerine çok çalışılmıştır.

Mezoterapi ve PRP tedavileri karşılaştırılması ise mezoterapi ürünlerinin ve PRP’nin aktivasyon mekanizmalarına bakılmalıdır. Mezoterapi yöntemi ile sağlanan vitamin proteinler eksikliği giderip rejenerasyona etki sağlayabilir. Fakat PRP ise direkt olarak Growth Factorler ile hücreleri harekete geçirerek rejenerasyonu tetikler ve daha garanti edilmiş bir tedavi sunar. Doğal yollardan etki eden PRP hücrelerin bölünme, kolajen sentezleme ve gerekli damarsallaşmayı sağlamasını aktifleştirip cildin gençleşmesini sağlar.

PRP ve mezoterapi kombine tedaviler olarak hastalara uygulanabilir. Mezoterapi etki mekanizması olarak belirli uyarıcı moleküller verirken hücrelerin rejenerasyon sırasında ihtiyaç duyabileceği gerekli yapıtaşlarını sunar. PRP ise hücrelere “bölün” sinyalini göndererek hücrelerin uyanmasını kolajen sentezini arttırır. Birbirlerinin etkilerini artırıcı etki sağlama olasılığı yüksektir. İki terapiyi kombine olarak kullanmak iyi sonuç verebilir. Fakat bu kombine tedavi türünde mezoterapinin türü içeriği alanında uzman hekimlerce seçilmeli ve uygulanmalıdır.

Farklı seanslarda PRP ve mezoterapi uygulanabilir. Bunun sebebi PRP ilk enjeksiyon hemen sonrasında etkisini göstermeye başladığı ve 15 güne kadar Growth Factor salgıladığı kanıtlanmıştır. PRP’nin bu uzun süre boyunca büyüme faktörü salgılaması ile hücrelerin bölüneceğini düşünebiliriz. Bu açıdan mezoterapinin ve PRP işleminin ayrı seanslarda yapılmasında bir sakınca yoktur. Hastanın durumuna göre PRP ile aynı anda ya da farklı seanslarda enjeksiyonları yapılabilir.