T-Lab Fine İğne ve Kanül

T-LAB, dünyanın önde gelen üreticisiyle yaptığı ortaklık ile hyaluronik asit enjeksiyonu için kanüller ve 30, 31 ve 32G farklı uzunluklarda ince duvar yapılı düşük travma etkili mezoterapi iğneleri konusunda anlaşmalarını tamamlamış, belgelendirme süreçleri devam etmektedir.