Yakında

Enzimatik

T-LAB, yağ konsantrasyonu konusundaki çalışmalarını büyük ölçüde tamamlamış ve prototipleşme aşamasını geçmiş olduğu ürünün bu yıl içerisinde belgelendirerek piyasaya sunmayı amaçlamaktadır. Bu ürün ile 50-60ml alınan yağ dokusu plazma ve trigliseridden arındırılarak daha fazla saflaştırılmış yağ dokusu elde edilmesini sağlamaktadır.

T-LAB, Ayrıca aynı cihaz ile enzimatik olarak SVF protokolü geliştirmiştir. Bu protokole göre ortalama 2,5 Milyon/ml hücre ayrılabilirken bunların yaklaşık 1,5 Milyon/ml’i çekirdekli hücre olup %90 üzerinde yaşaya bilirlikleri bulunmaktadır. Yüksek konsantrasyondaki bu SVF birikintisi yüksek oranda CD34 hücre grubu barındırmaktadır.

Non-Enzimatik

T-LAB, yağ dokusu üzerine yaptığı araştırmalar sonucunda CE ve FDA bölgesi enzimatik kullanımın yasal sorunlarına karşı enzimatik olmayan fiziksel ve ultrasonik protokoller üzerinde çalışmalar yapmaktadır. Bu çalışmalar sonucunda non-emzimatik olarak enzimatik protokole %50 yaklaşan başarılar elde etmektedir. Protokolün tamamlanması için gerekli medikal cihazların geliştirmesi devam etmekte olup önümüzdeki yıl içerisinde pazara sunulması hedeflenmektedir.